Sostenibilitat - Biosphere

L’adhesió Biosphere és un compromís de Sostenible amb el nostre territori i la nostre gent , que des de la comarca del Berguedà ens permet fer-ho amb amb els ens públics i privats que també s’han adherit i treballar tots junts per una millora de la sostenibilitat.

La política de sostenibilitat on establim la missió, visió , i els principis sobre els que es basa el nostre compromís.  El pla d’acció , que intenta  incorpora els objectius de millora que ens marquem periòdicament, per millorar el nostre comportament.

Bones pràctiques genèriques aplicables al nostre entorn.

Els indicadors del nostre sistema de gestió,  ens ajuden a mesurar què està passant i on hem de millorar .

Per la gestió ambiental hem adoptat accions per tenir cura del nostre entorn, no només minimitzant l’impacte sobre el medi sinó també fent un esforç per sensibilitzar a tot els nostres clients  per tal de que també adoptin criteris sostenibles en el seu dia a dia.

A les nostre casa prioritzem la prevenció en la generació dels residus i la valorització dels que encara produïm. Tenim  tambe plaques solar , per intentar ser mes autosuficients .  Tenim activitats i tallers per els nostres clients per la concienciació i la reutilització de materials i que tinguin conciencia de l´entorn que ens trobem.

Tenim un objectiu d’eliminació  del consum de combustibles fòssils, l´empresa disposa ja d´un cotxe hibrid , esperem que en un futur puguin ser més.

El nostre compromís social té el punt de mira en temes com la salut, la seguretat, la igualtat i la inclusió , Treballem amb diferentes asociación que venen a casa ja fa anys per la inclusió de tothom( AMPANS, SCAI..)

Tenim un protocol contra l’assetjament sexual o de qualsevol altra mena , aquí el nostre posicionament és la tolerància zero.

Tambe treballem des de fa temps per fer de Cal Candi un espai per a tothom.

Des de la vessant econòmica apostem per ser una entitat compromesa amb el territori , i intentem  donar prioritat a aquells que com nosaltres tenen un compromís darrere, ja sigui en la compra de productes i serveis necessaris com en la promoció de serveis sostenibles.

Seguim treballant en la millora contínua de la qualitat dels nostres serveis , i intentarem millorar amb l´ajuda de les persones que ens fassin arribar les seves opinions , per un futur millor i més sostenible.